GEOMED EXPERT S.R.L. este beneficiarul proiectului cu titlul „Extinderea și diversificarea capacității de prestare a serviciilor la SC GEOMED EXPERT SRL, la un nou punct de lucru din oraș Măcin, județ Tulcea”, COD MySMIS 122941, cu o valoare totală de 4.156.290,85 lei, din care suma de 2.450.506,77 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Contractul de finanțare nr. 3946 din 05.03.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud–Est, în calitate de Organism Intermediar.