Investiția propusă prin prezentul proiect de investiții vizează în mod exclusiv dotări cu echipamente tehnologice, utilaje și active necorporale necesare pentru derularea activităților subscrise subscrise Codul CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului. Clasa CAEN 4312 se încadrează în categoria de construcții speciale pentru clădiri și de geniu civil, ce include construcția unor părți ale clădirilor și lucrărilor de geniu civil sau pregătirea în acest scop. De obicei, este vorba de specializarea într-un singur aspect comun diferitelor structuri, necesitând calificare sau echipament specializat.

Obiectivul general al proiectului vizează extinderea și diversificarea activităților economice derulate de firma SC GEOMED EXPERT SRL prin abordarea unui nou sector de activitate subscris Clasei CAEN 4312 și asigurarea prezenței în proximitatea potențialilor clienți din zona ITI Delta Dunării.

În acest scop se vor realiza: tehnologizarea, în termen de maxim 18 luni, cu un număr de: 10 utilaje noi de lucru, 12 dotări aferente utilajelor, 1 kit panouri fotovoltaice pentru rulotă și programe informatice specifice domeniului de activitate; implementarea și certificarea (recertificarea în anul 2) a trei sisteme de management și asigurarea prezenței constante în proximitatea potențialilor clienți din zona ITI DD; implementarea unor măsuri specifice de promovare și comercializare online a noilor activități dezvoltate.

Rezultate proiect:

• 8 buldoexcavatoare + 2 ciocane hidraulice + 8 cupe trapezoidale + 2 miniîncărcătoare rigide + 2 lame multifuncționale achiziționate și puse în funcțiune;
• o rulotă + un kit panouri fotovoltaice pentru rulotă + program devize + aplicație informatică specifică domeniului, achiziționate și puse în funcțiune;
• un pachet de trei servicii de management (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) implementate și certificate, respectiv recertificate în anul 2.
• un instrument de comercializare online achiziționat și funcțional.

Locul de implementare al investiției este situat în:

  • Regiunea de dezvoltare sud-est, Dobrogea;
  • Teritoriul ITI DD, respectiv localitatea Măcin;

Beneficii proiect:

Activitățile inițiate prin proiect și rezultatele obșinute vor asigura:

  • diversificarea capacității de prestare a unor servicii noi și calitativ și extinderea orizontului de clienți;
  • creșterea solicitărilor prin asigurarea vizibilității permanente și adecvate a firmei, diversificarea gamei de servicii oferite și monitorizarea permanentă a pieței locale;
  • crearea unui flux de lucru competitiv,
  • crearea unei echipe de lucru calificate, motivate și instruite în utilizarea și monitorizarea proceselor de lucru;
  • extinderea capacității funcționale și operaționale la cele mai noi standarde în domeniu.